Cementové injektáže

Pre realizáciu cementovej injektáže je naše firma SPELSAN profesionálne vybavená najmodernejšou technológiou a disponuje kompletným sortimentom zariadenia, príslušenstvom (hadice, spojky...) ale aj materiálom na báze veľmi jemne mletého cementu (Mikrocement) s plastifikátorom.

Ponúkame profesionálne služby pre cementové, výplňové a spevňovacie injektáže muriva a betónových konštrukcií.

Injektážne ČERPADLÁ

Injektážne vretenové čerpadlo IVC
 

Injektážní vřetenové čerpadlo IVC

Spojovací materiál čerpadla IVC

Plochá maznice M32 Násuvná spojka M32 Spojovací sestava IVCKleště k Injektoru 18 mm Rychlospojka k Injektoru 18 mm

Cementové PAKRE

Cementové pakry Injektor 18 mm
 

Injektážne MATERIÁLY

Je veľmi jemne mletý injektážny mikro-cement s vynikajúcimi penetračnými vlastnosťami. Je vyrábaný s použitím špeciálneho jemného mlecieho procesu, vďaka ktorému má mikro-cement výborné schopnosti prieniku do konštrukcií, hornín a zemín.

AV-CEM

Technické údaje

Merný povrch (metóda BET): 1300 m2/kg 
Objemová hmotnosť: 1650-1830 kg/m 
Začiatok tuhnutia: 360 min
Koniec tuhnutia: 420 min.
Pevnosť po 28 dňoch: 40.0 MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: 40.0 MPa

Poistný injektážny systém (PIS)

pojistný injektážní systémInjektážne hadičky sú určené na utesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách. Jedná sa o jednostenovú hadičku na báze PVC s otvormi, resp. kónickými drážkami, ktoré sa ľahko zbiehajú zvnútra smerom von. Tieto otvory sú určené pre výstup tlakového injektážneho materiálu a následné utesnenie pracovných škár v betónovej konštrukcii. Otvory sa uzatvárajú na základe špeciálnej geometrie a pri betonáži účinne zabraňujú preniknutiu cementovej zmesi do injektážnej hadičky.

Injektážna hadička sa používa k viacnásobnej tesniacej injektáži pracovných škár, ktoré sú trvalo alebo striedavo zaťažené spodnou, stokovou alebo povrchovou vodou.

Jednoducho použiteľné k injektáži polyuretánovou živicou.

Prednosti technológie injektážnych hadičiek

 • Možnosť viacnásobnej injektáže jednozložkovou živicou
 • Dostatočný prierez prepravného kanálu po zabetónovaní znižuje vnútorné trenie injektážneho materiálu a umožňuje tým hospodárnu dĺžku injektovania.
 • U injektážnej hadičky IH 18/10 vnútorná svetlosť umožňuje trojnásobne dlhé injektážne úseky.
 • Zamedzenie prieniku cementovej zmesi pri betónovaní do injektážnej hadičky.
 • Jednoduchá manipulácia a montáž, ktorá šetrí čas.
 • Žiadne nežiaduce krútenia role pri montáži, pretože sa jedná o guľatú hadičku.
 • Výstup injektážneho materiálu z hadicového systému v zabetónovanom stave hneď pri bežnom tlaku, tzn. výstup materiálu je zaistený po všetkých stranách.
 • Výstupné otvory prebiehajú kónicky zvnútra von, tým sa prekonáva len malý odpor otvorov. 
 • Hladký povrch zabraňuje nežiadúcemu spojenie medzi injektážnou hadičkou a betónom.
 • Je tiež možná injektáž po rokoch, pretože hladký povrch nepodporuje "zarastanie" hadičky v betóne.
 • Veľmi dobrá cena v pomere k výkonu. 

 

Prečo si vybrať práve nás?

 • Technický servis
 • Kontrola kvality podľa DIN ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané TZÚS Praha
 • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy MABI
 • Štandardná záruka 5 rokov, na určité technológie aj 50 rokov
 • Vyhradzujeme si právo technických dozorov technológií

Kontaktný formulár

Teší nás, že Ste sa rozhodli nás kontaktovať! Na Vaše otázky či problém budeme reagovať v čo najkratšej možnej dobe.