Technológia

Injektáže sú všeobecne používanou technológiou v sanačnej statike.

Jedná sa o spôsob, ako aplikáciou injektovateľným novým materiálom zvýšiť kvalitatívne vlastnosti sanovaného pôvodného materiálu stavebnej konštrukcie a to buď po stránke pevnostnej, alebo v odolnosti voči prenikaniu vlhkosti.

Vykonávame injektáže trhlín, dilatačných a pracovných škár, poréznych materiálov - tak  tlakovo ako aj beztlakovo. Existuje celý rad spôsobov a variant použití a je nutné vychádzať z konkrétnej danej problematiky, ktorá sa práve rieši.

Odporúčame a používame špeciálne injektovateľné, polymercementové malty, cementové colcrety, silikónové emulzie atď. 

Prečo si vybrať práve nás?

  • Technický servis
  • Kontrola kvality podľa DIN ISO 9001 a EN 29 001
  • Certifikáty vydané TZÚS Praha
  • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy MABI
  • Štandardná záruka 5 rokov, na určité technológie aj 50 rokov
  • Vyhradzujeme si právo technických dozorov technológií

Kontaktný formulár

Teší nás, že Ste sa rozhodli nás kontaktovať! Na Vaše otázky či problém budeme reagovať v čo najkratšej možnej dobe.