Injektáže sú všeobecne používanou technológiou v sanačnej statike.

Jedná sa o spôsob, ako aplikáciou injektovateľným novým materiálom zvýšiť kvalitatívne vlastnosti sanovaného pôvodného materiálu stavebnej konštrukcie a to buď po stránke pevnostnej, alebo v odolnosti voči prenikaniu vlhkosti.

Vykonávame injektáže trhlín, dilatačných a pracovných škár, poréznych materiálov - tak  tlakovo ako aj beztlakovo. Existuje celý rad spôsobov a variant použití a je nutné vychádzať z konkrétnej danej problematiky, ktorá sa práve rieši.

Odporúčame a používame špeciálne injektovateľné, polymercementové malty, cementové colcrety, silikónové emulzie atď. 

Injektážne pakre

Injektážní pakry

Injektážne pakre sú určené k nízkotlakovej a k vysokotlakovej injektáži špeciálnych materiálov do stavebných konštrukcií. Naša firma sa špecializuje na použitie všetkých dostupných pakrov. Injektážne pakre rozdeľujeme do niekoľkých skupín podľa konštrukcie a materiálu.

Štandardne používame injektážne pakre do priemerov vrtov 6 - 20 mm. Konkrétne rozmery používaných pakrov oznámime na požiadanie. Na zákazku je možné nechať vyrobiť pakre rôznych rozmerov a prevedenia podľa požiadaviek zákazníka.

Rozdelenie sortimentu injektážnych pakrov podľa konštrukcie a materiálu:

 • OPK oceľový paker kombi
 • OPD oceľový paker dvojplášťový
 • APK hliníkový paker kombi
 • APD hliníkový paker dvojplášťový
 • SPK zliatinový paker kombi
 • INJEKTOR plastový narážací paker

Každý injektážny paker má svoj špecifický názov, ktorý sa skladá z označenia pakra podľa typu konštrukcie a materiálu (OPK, OPD, ...), priemeru tesniacej gumy, dĺžky pakra, typu ukončenie (skrutka, druh maznice) a závitu skrutiek.

 

 

Injektážne oceľové pakre kombi OPK

Paker OPK je dvojdielny oceľový paker, ktorý sa v hlave pakra skladá zo skrutky s tesniacou gumou a v hornej časti z matice s maznicou. Paker môže byť opatrený guľovou alebo plochou maznicou (hranatá / guľatá). Montáž a demontáž pakra je vzhľadom k jeho konštrukcii veľmi jednoduchá. Demontáž pakra sa vykonáva odrazením matice pakra úderom kladiva alebo odskrutkovaním matice.

Pakre OPK sú vyrábané v priemeroch tesniacej gumy 10­17 mm, v dĺžkach 70­500 mm a vo verziách vnútornej skrutky M5, M6 a M8.

OPK OPK
variant pakra s guľovou maznicou. 
OpkPM OPK-PM
variant pakra s plochou maznicou.
OPK - DG variant pakra s dvojitou tesniacou gumou.

Maximálne doporučené pracovné tlaky:

 • OPK verzia M5: 15 MPa (150 barov)
 • OPK verzia M6: 20 MPa (200 barov)
 • OPK verzia M8: 35 MPa (350 barov)

 

Injektážne oceľové pakre dvojplášťové ­ OPD

Paker OPD je oceľový paker, ktorý sa skladá z vnútornej dlhej skrutky s tesniacou gumou a z rozpernej trubky s maticou. Paker môže byť ukončený skrutkou s vonkajším závitom, alebo guľovou, prípadne plochou maznicou (hranatá/guľatá). Pakre sa demontujú orezaním prečnievajúcej časti pakra, alebo povolením matice u rozpernej trubky a odstránením celého pakra z vrtu.

Pakre OPD sú vyrábané v priemeroch gumy 8­19 mm, v dĺžkach 80­500 mm a vo verziách skrutky M5, M6, M8 a M10.

OPD - Š OPD - Š
variant pakra ukončeného skrutkou.
OPD - M OPD - M
variant pakra s guľovou maznicou.
OPD-PM OPD-PM
variant pakra s plochou maznicou.

Maximálne doporučené pracovné tlaky:

 • OPD verzia M5: 15 MPa (150 barov)
 • OPD verzia M6: 20 MPa (200 barov)
 • OPD verzia M8: 35 MPa (350 barov)
 • OPD verzia M10: 40 MPa (400 barov)

 

Injektážne hliníkové pakre kombi ­ APK

Paker APK je hliníkový nekorodujúci paker skladajúci sa v spodnej časti zo skrutky s dvojitou tesniacou gumou a v hornej časti z matice s maznicou. Montáž i demontáž pakra je vzhľadom k jeho konštrukcii veľmi jednoduchá. Demontáž pakra sa vykonáva odskrutkovaním matice. V tele pakra je tiež špeciálny zápich, ktorý umožňuje demontáž pakra jednoduchým odrazením (odklepnutím) úderom kladiva.

Pakre APK sú vyrábané v priemeroch tesniacej gumy 8, 10 a 13 mm, dĺžkach 90 a 110 mm a vo verziách skrutky M5 a M6.

APK APK variant pakra s guľovou maznicou

 

Injektážne hliníkové pakre dvojplášťové ­ APD

Paker APD je hliníkový nekorodujúci paker, ktorý sa skladá z vnútornej dlhej skrutky s tesniacou gumou a z rozpernej trubky s maticou. Paker je ukončený maznicou. V tele pakra ja špeciálny zápich, ktorý umožňuje demontáž pakra odrazením (odklepnutím) úderom kladiva. 

Pakre APD sú vyrábané v  priemeroch tesniacej gumy 13 mm, dĺžkach 110­500 mm a vo verziách skrutky M8.

APD APD variant pakra s guľovou maznicou

 

Injektážne zliatinové pakre kombi ­ SPK

SPK je zliatinový paker skladajúci sa v hlave pakra zo skrutky s tesniacou gumou a v hornej časti z matice s maznicou. Montáž i demontáž pakra je vzhľadom k jeho konštrukcii veľmi jednoduchá. Demontáž pakra sa vykonáva odrazením (odklepnutím) matica pakra úderom kladiva. Paker má spätný ventil umiestnený v spodnej časti s gumou a možno ho teda demontovať ihneď po injektáži (jednodňový paker). Maznica pakra je bez spätného ventilu (bez guličky).

Pakre SPK sú vyrábané v priemeroch tesniacich gúm 6­16 mm, dĺžkach 45­200 mm a vo verziách vnútornej skrutky M4, M5, M7 a M8.

SPK SPK paker s guľovou maznicou
SPK - rozložený pakr SPK - rozložený paker.
pakr do dlaždicových spár Paker do dlaždicových škár (06 mm)

Maximálne doporučené pracovné tlaky:

 • SPK verzia M4: až 14,5 MPa (145 barov) 
 • SPK verzia M5: až 25,0 MPa (250 barov
 • SPK verzia M7: až 30,0 MPa (300 barov)
 • SPK verzia M8: až 40,0 MPa (400 barov)

 

Plastové injektory

Plastové injektory sa používajú pre beztlakové a nízkotlakové hydroizolačné injektáže. Vyrábajú sa vo verziách so spätným ventilom (guľôčkou) SK, alebo bez guľôčky BK. Injektory majú dĺžku 70 mm a sú určené pre vrty priemeru 12 mm.

Injektor 12 mm SK (nový typ)

Injektor 12 mm SK (nový typ)

Väčšia narážacie plocha, väčší priechod cez
maznicu, lepšia tesnosť guľôčky, nový materiál -
lepšie drží vo vrte. Variant injektora s guľôčkou.

Injektor 12 mm BK Injektor 12 mm BK

variant injektora bez guľôčky

Maximálny doporučený pracovný tlak: 10 MPa (100 barov)

 

Injektážny plastový narážací INJEKTOR 18 mm

Používa sa pre beztlakové a nízkotlakové injektáže (cementy, mikro cementy, roztoky). Je vybavený spätným ventilom. Dĺžka injektora 18 mm je 115 mm, svetlosť je 7,5 mm. Injektor je určený pre vrty priemeru 18 mm.

Injektor Napojenie pakra k hadici injektážneho čerpadla - injektážne kliešte

Maximálny doporučený tlak: 4 MPa (40 barov)

 

Špeciálne typy pakrov - JEDNODENNÉ

Tzv. „jednodňové" pakre sú vybavené druhým spätným ventilom, ktorý je umiestnený na konci hlavy pakra. Táto úprava pakra umožňuje demontáž pakra ihneď po ukončení injektáže.

OPK - DV OPK - DV
oceľový paker kombi s dvojitým ventilom.
OPD - DV OPD - DV
oceľový paker dvojplášťový s dvojitým ventilom.
APD - DV APD - DV
hliníkový paker dvojplášťový s dvojitým ventilom.

 

Špeciálne typy pakrov - Oceľové nízkotlakové pakre s voľnou guľôčkou

OPK - VK OPK - VK
variant pakra s guľovou maznicou s voľnou guľôčkou (nízkotlakový paker).
OPD - VK OPD - VK
variant pakra s guľovou maznicou s voľnou guľôčkou (nízkotlakový paker).

 

Špeciálne typy pakrov - Gélový paker

Používa sa pre rubové injektáže materiály na báze gélov. Paker sa vyznačuje veľkou vnútornou svetlosťou, cca 6 mm.

Gelový pakr

 

Špeciálne typy pakrov - Nalepovacie pakre

Používajú sa pre injektáže prasklín v betónových alebo železobetónových konštrukciách, kde nie je možné konštrukciu navŕtať. Maximálny injektážny tlak je obmedzený použitým materiálom pre nalepenie pakra.

Nalepovací paker plastový

Nalepovací paker kovový

Nalepovací pakr plastový Nalepovací pakr kovový

 

Špeciálne typy pakrov - Ostatné

Injektážní balónek Injektážny balónik
Je určený pre injektážne tlaky do 0,5 MPa (do 5 barov).
Auto injektážní pakr Auto injektážny paker
Tieto pakre sa využívajú pre nízkotlakovú injektáž trhlín v betóne epoxidovými, alebo polyuretánovými živicami.

 

Prečo si vybrať práve nás?

 • Technický servis
 • Kontrola kvality podľa DIN ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané TZÚS Praha
 • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy MABI
 • Štandardná záruka 5 rokov, na určité technológie aj 50 rokov
 • Vyhradzujeme si právo technických dozorov technológií

Kontaktný formulár

Teší nás, že Ste sa rozhodli nás kontaktovať! Na Vaše otázky či problém budeme reagovať v čo najkratšej možnej dobe.